Trộn bột pin con ó vào cà phê phế thải bán ra thị trường

Trộn bột pin con ó vào cà phê phế thải bán ra thị trường Chủ cơ sở ở Đăk Nông dùng bột đen của pin con ó hòa tan trong nước rồi nhuộm với cà phê phế thải, đóng gói bán ra thị trường. Thiện Nhân

Trộn bột pin con ó vào cà phê phế thải bán ra thị trường

Chủ cơ sở ở Đăk Nông dùng bột đen của pin con ó hòa tan trong nước rồi nhuộm với cà phê phế thải, đóng gói bán ra thị trường.

Thiện Nhân

Loading...
Loading...