FULL DIỄN BIẾN VỤ XE ĐIÊN Ở BẠCH MAI

Giờ đi ra đường ko biết thế nào mà lần nữa. Đi chậm cũng chết, nhanh cũng chết. Ko đi còn chết nặng hơn 😢 Thiết nghĩ thay vì đánh thuế đường bộ, thuế ô tô xe máy…tại sao ko đánh thuế vào những xe gây tai nạn ntn? Để từ […]

Giờ đi ra đường ko biết thế nào mà lần nữa. Đi chậm cũng chết, nhanh cũng chết. Ko đi còn chết nặng hơn 😢
Thiết nghĩ thay vì đánh thuế đường bộ, thuế ô tô xe máy…tại sao ko đánh thuế vào những xe gây tai nạn ntn? Để từ đó mỗi người khi tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn?

 Nguồn: Đọc Báo Dùm Bạn
Loading...
Loading...