Đề xuất tăng kịch trần thuế xăng đầu

Bộ Tài chính vẫn đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu lên 4.000 đồng Đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu lên kịch trần Dự kiến từ ngày 1/7, mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng và mỗi lít dầu là 2.000 đồng. Thanh Huyền […]

Bộ Tài chính vẫn đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu lên 4.000 đồng
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng dầu lên kịch trần
Dự kiến từ ngày 1/7, mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4.000 đồng và mỗi lít dầu là 2.000 đồng.
Thanh Huyền – Thùy Ngân

Loading...
Loading...