CSGT mặc thường phục ra bắt xe???

Mấy ông xe ôm cũng ra bắt xe đc thì nguy hiểm lắm các cụ nhỉ,. Giờ ra đường ko biết thế nào mà lần. Nguồn:  Trần Đình Sang và Những Người Bạn

Mấy ông xe ôm cũng ra bắt xe đc thì nguy hiểm lắm các cụ nhỉ,. Giờ ra đường ko biết thế nào mà lần.
Nguồn:  Trần Đình Sang và Những Người Bạn
Loading...
Loading...